PROJECTEN

WTOP-Infra realiseert de plannen die zijn ontwikkeld door uw engineeringsafdeling of door derden. Onderstaande disciplines kunnen deel uitmaken van ons dienstenpakket.

Systeem engineering
Systeem engineering heeft als doel het optimaliseren en beheersbaar maken van het ontwikkelingstraject van complexe systemen.

Projectrealisatie
Om een bouwproject te kunnen realiseren zijn producten en diensten nodig. Correcte inkoop, juiste selectie van leveranciers en beheersbaar uitbesteden van werkzaamheden zijn van eminent belang voor het slagen van het project. Om dit te realiseren is het noodzaak om de inkoopketen te beheersen. De begrippen: kostenreductie, kwaliteitsverbetering en optimalisatie van de processen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Projectleiding
Projectmatig werken vergt expertise. Des te meer wanneer u een open kennismanagement ambieert en duurzaam wilt werken. Timemanagement is uiteraard een vereiste, naast de benodigde coördinatie, communicatie, begeleiding, rapportagemomenten etc. WTOP heeft jarenlange ervaring op dit gebied; u bent bij ons aan het juiste adres. Wij leven ons in het project en uw organisatie. Wij werken met korte lijnen. Efficiënt werken naar een effectief resultaat is waar WTOP voor staat.

Lean bouwen
De definitie van de Lean filosofie is: alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaald heeft, al het overige is verspilling. De uitdaging ligt nu hierin om iedereen binnen de organisatie actief bij te laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde en anderzijds het terugdringen van verspilling. Een ander aspect van de Lean filosofie is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat specialistische kennis wordt gedeeld. Dit resulteert weer in een tijds- en kostenbesparing.
WTOP hanteert deze filosofie dat in de afgelopen 20 jaren al zijn waarde heeft bewezen in andere industrieën; Toyota is hier een voorbeeld van.

WTOP Infra - 8966fe00bb8282a-1

PROJECTEN

WTOP-Infra realiseert de plannen die zijn ontwikkeld door uw engineeringsafdeling of door derden. Onderstaande ... >>

WTOP Infra - e98049ac65f233d-1

VEILIGHEIDSPLANNEN

Om ongevallen te voorkomen is het van belang om de situaties die ongelukken in de hand kunnen werken te minimaliseren. ... >>

WTOP Infra - 261e003b9ec897d-1

LEIDING

De architect “architect” te laten zijn klinkt heel aannemelijk. Echter in de praktijk is dit vaak niet het ... >>

WTOP Infra - 8abe3446134769d-1

CALCULATIES

Elk project is uniek. De daarbij behorende calculaties zijn daarom ook uniek. WTOP neemt dit werk voor u uit handen en ... >>

WTOP Infra - c38b11c474ac389-1

ONTWERP

Door specialisten op de engineerafdeling wordt met behulp van de nieuwste tekenprogramma’s van Topsolid en ... >>

WTOP Infra - 20315666650ef5e-1

ANALYSES EN TECHNIEK

De bouwsector staat evenals veel andere sectoren niet stil in zijn ontwikkeling. Van betonnen bruggen naar ... >>

WTOP Infra - 4171f24858ff0d7-1

LOCATIEONDERZOEK

Een locatieonderzoek bestaat uit het maken van een uitgebreide fotodocumentatie van de locatie, controle van ... >>

WTOP Infra - 24bdf4b6a50869f-1

TECHNIEK

WTOP Infra B.V. is een onafhankelijk, dynamisch en klantgericht adviesbureau dat op projectbasis diverse werkzaamheden ... >>

WTOP Infra - f027c3d2a7ab060-1

Zomervakantiesluiting

Wij zijn van maandag 23 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2012 gesloten wegens de zomervakantie.Op ... >>

WTOP Infra - 04489dde2ef7cc6-1

Zoeken

>><< Terug naar de vorige pagina

S.v.p. op icoon klikken

WTOP-Infra bestaat 10 jaar!

Kwalificering