ANALYSES EN TECHNIEK

De bouwsector staat evenals veel andere sectoren niet stil in zijn ontwikkeling. Van betonnen bruggen naar composietbruggen, van stalen geluidsschermconstructies naar aluminium constructies en van arbeidsintensieve bouwwerken naar modulaire producten. Door de ontwikkelingen naar bijvoorbeeld modulaire geluidsschermen wordt het ontwerp steeds belangrijker. Het moet te allen tijde voldoen aan de gestelde eisen, zoals in Nederland de GCW2012 en op Europees niveau de CE 14388. De veranderende materiaalkeuzes en de futuristische ontwerpen hebben als resultaat dat de standaard rekenmethodes in veel voorkomende omstandigheden niet meer voldoen.

Voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers in de infrastructuur brengt dit uitdagingen met zich mee.

Ook hier kan WTOP van dienst zijn, de specialistische rekenmodellen die wij hanteren maken het mogelijk om snel en efficiënt een analyse te maken en de gevolgen daarvan inzichtelijk te krijgen.

WTOP Infra - 8966fe00bb8282a-1

PROJECTEN

WTOP-Infra realiseert de plannen die zijn ontwikkeld door uw engineeringsafdeling of door derden. Onderstaande ... >>

WTOP Infra - e98049ac65f233d-1

VEILIGHEIDSPLANNEN

Om ongevallen te voorkomen is het van belang om de situaties die ongelukken in de hand kunnen werken te minimaliseren. ... >>

WTOP Infra - 261e003b9ec897d-1

LEIDING

De architect “architect” te laten zijn klinkt heel aannemelijk. Echter in de praktijk is dit vaak niet het ... >>

WTOP Infra - 8abe3446134769d-1

CALCULATIES

Elk project is uniek. De daarbij behorende calculaties zijn daarom ook uniek. WTOP neemt dit werk voor u uit handen en ... >>

WTOP Infra - c38b11c474ac389-1

ONTWERP

Door specialisten op de engineerafdeling wordt met behulp van de nieuwste tekenprogramma’s van Topsolid en ... >>

WTOP Infra - 20315666650ef5e-1

ANALYSES EN TECHNIEK

De bouwsector staat evenals veel andere sectoren niet stil in zijn ontwikkeling. Van betonnen bruggen naar ... >>

WTOP Infra - 4171f24858ff0d7-1

LOCATIEONDERZOEK

Een locatieonderzoek bestaat uit het maken van een uitgebreide fotodocumentatie van de locatie, controle van ... >>

WTOP Infra - 24bdf4b6a50869f-1

TECHNIEK

WTOP Infra B.V. is een onafhankelijk, dynamisch en klantgericht adviesbureau dat op projectbasis diverse werkzaamheden ... >>

WTOP Infra - f027c3d2a7ab060-1

Zomervakantiesluiting

Wij zijn van maandag 23 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2012 gesloten wegens de zomervakantie.Op ... >>

WTOP Infra - 04489dde2ef7cc6-1

Zoeken

>><< Terug naar de vorige pagina

S.v.p. op icoon klikken

WTOP-Infra bestaat 10 jaar!

Kwalificering