Onze kwaliteiten

Vakbekwaam, flexibel en kwaliteitsbewust
WTOP Infra B.V. is een onafhankelijk, dynamisch en klantgericht adviesbureau, dat op projectbasis diverse werkzaamheden uitvoert ten behoeve van utiliteits- en infrastructurele werken. WTOP heeft een ruime ervaring en beschikt over vakbekwame medewerkers zodat er snel en effectief kan worden voldaan aan de eisen en wensen van opdrachtgevers zoals: (semi)overheid, (aannemers)bedrijven, architecten en ingenieursbureaus.

Visie

WTOP heeft als doelstelling het op een verantwoorde wijze uitvoeren en leveren van ontwerp, ontwikkeling, technische uitwerking en projectmanagement van zowel infrastructurele als utiliteitswerken met een goede prijs-kwaliteitverhouding, die voldoen aan de eisen en gerechtvaardigde verwachtingen van de opdrachtgevers.

Techniek, Ontwerp en Projectmanagement vormen daarbij een drie-eenheid. Juist de synergie van deze drie levert een doordacht product. Om deze drie-eenheid te waarborgen wordt per project bekeken of het nodig is om extra expertise toe te voegen aan het samen te stellen projectteam.

Certificering
WTOP vindt het meten, analyseren en verbeteren van hun processen belangrijk en hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001-2000 en heeft hiervoor ook het certificaat.

Specialisatie

WTOP is gespecialiseerd in geluid beperkende voorzieningen langs (spoor)wegen, waarbij zowel het hele traject, van haalbaarheidsstudie tot en met directievoering, als elke fase afzonderlijk kan worden uitgevoerd.

AI deze werkzaamheden worden door het bureau uitgevoerd zowel in opdracht van de opdrachtgever van het desbetreffende bouwwerk als voor de bouwende partij.

Overige werkzaamheden
Verder vervaardigt WTOP productietekeningen en berekeningen van staal, beton, aluminium, kunststof en glas voor diverse producerende partijen. Ook het generen van x, y en z coördinaten in het rijks-driehoeks-stelsel behoort tot de standaardactiviteiten van het bureau.

 


<< Terug naar de vorige pagina

S.v.p. op icoon klikken

WTOP-Infra bestaat 10 jaar!

Kwalificering